Acta Assemblea AFA Les Arrels 3 Març 2020

0
2264

Data: Dimarts, 3 de març de 2020

Inici de la reunió: 17:15 h. Fi: 18:40 h.

Temes que s’han parlat:

  1. Renovació de la Junta.

S´explica que segons el que posa als estatuts de l’ AFA, pel proper curs 2020-21 es renova la Junta, fa 3 anys que funciona l’actual Junta. La previsió és que durant els mesos de maig o juny s’informarà a les famílies sòcies que es podran presentar als càrrecs electes, que són: President/a. Vicepresident/a. Secretari/a. Tresorer/a. En el moment de formar la nova Junta, durant l’ Assemblea General, es decidirà qui seran els vocals.

En el moment de presentació de candidatures es farà per via e-mail o bústia de

l ‘AFA, fent una breu presentació del candidat o candidata.

  1. Parada de Sant Jordi, 23 d’abril.

S’ha valorat l’opció de que la parada de Sant Jordi que l’ AFA porta fent els últims anys al Passeig, la porti a terme el curs de 6è. Amb l’objectiu que els diners que es puguin fer de benefici en aquesta parada siguin per la seva excursió de final de curs. Aquesta opció s’ha proposat als mestres de 6è, ho han de parlar amb direcció i ens donaran una resposta. Tot i així l’ AFA col·laboraria fent la sol·licitud de la parada i recolzant en l’organització. Si ens diguessin que no, l’ AFA seguiria posant la parada al Passeig, però més senzilla.

  1. Arrels en família: Calçotada del 15 de març.

La Marta López serà la vocal d’aquesta comissió.

L’Alícia porta la informació per la calçotada: cartells per posar als plafons i papers informatius per les agendes. La Marta S. demà posarà els cartells en els plafons de l’escola i farà fotocòpies per repartir als alumnes. Les famílies que puguin anar a la calçotada s’afegiran elles mateixes en un grup de wasup i allà es donarà més informació de l’activitat.

  1. Festa de fi de curs.

L’escola ens ha informat que la Festa serà el 18 de juny. L’AFA col·laborarà muntant un bar, el bar funcionarà durant les actuacions dels infants. En relació als altres detalls de la festa, en el seu moment, l’escola els informarà. Algunes famílies proposen que com actuació es podria fer un ball amb mares i pares, a la propera reunió es poden parlar dels detalls d’aquesta activitat.

Precs i preguntes:

  • Extraescolars: Alguna família comenta que com a activitat es podria oferir “Ball”.

  • Informació sobre el Casal d’estiu: Les famílies demanen que seria interessant tenir la informació de l’oferta que fa l’ AFA a principis de maig, per tal d’organitzar-se.

També es parla de la següent idea en relació a l’acollida matinal durant el Casal: de fer pagar a les famílies en general 1 o 2 € més i que qui ho necessiti pugui fer acollida matinal, ja que potser hi ha famílies que ho necessiten i si no s’arriba a un mínim d’infants no es pot fer.

Valoració de l’adaptació dels infants a P3: Es parla que és de 2 setmanes, també es diu que ho veuen molt de temps i això és dificultós per la conciliació de la vida familiar i laboral. Seria interessant que l’escola avisés amb més temps si l’infant anirà de matí o tarda a l’escola durant aquelles dues setmanes. Per una banda la Neus F. farà un e-mail per enviar a la direcció perquè coneguin aquesta motivació d’algunes famílies. Es comenta preguntar a la Coordinadora d’ Ampes com fan aquesta adaptació les altres escoles, algun membre de la Junta que tingui contacte amb la Coordinadora caldria que ho preguntés.

  • Moltes caques davant de l’escola: És l’opinió general de totes les famílies que estem a la reunió. S’informarà a les famílies de l’enllaç de l’Ajuntament per fer aquesta queixa. Si en reben moltes en el mateix moment és possible que vinguin a netejar més sovint, altres anys s’ha fet. La Comissió de Comunicació passarà aquest enllaç pels mitjans de comunicació habituals.

  • Menjador: La comissió de menjador farà seguiment d’algunes queixes que han sorgit, en relació a la qualitat del menjar i de les activitats de joc dirigides, aquestes s’han incorporat aquest curs durant l’estona que estan al patí abans o després de dinar.

 

Assemblea AFA Les Arrels 3 de març 2020