SALT DIU PROU

0
1874

Manifest:

SALT DIU PROU

Tots els sectors de la comunitat educativa de Salt volem posar de manifest les greus
mancances i necessitats dels centres educatius de la ciutat. Volem denunciar la falta
d’accions polítiques per pal·liar-les, tenint en compte la gran repercussió que aquestes
tenen més enllà de l’àmbit estrictament escolar.

Salt és el municipi de la província de Girona més densament poblat, amb un percentatge infantil dels 0 als 15 anys del 21%, molt més elevat que el 16% de mitjana a Catalunya, edats que coincideixen amb els principals anys d’escolarització obligatòria dels nostres infants. En aquest sentit, Salt és singular, en ser l’únic, repetim, ÚNIC, municipi de Catalunya, de més de 20.000 habitants, on la totalitat dels centres públics (de primària i
secundària) tenen la consideració de màxima complexitat, i que a més, pateixen una greu segregació escolar. La situació de Salt, doncs, és excepcional, la qual cosa propicia que les polítiques estandarditzades, no solament no resolen les problemàtiques comunes, sinó que inclús les perpetuen encara més.

Pel curs vinent 2018/19 el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya va comunicar que volia prendre dues decisions que considerem que perjudicarien l’educació del nostre poble:

La primera fa referència a les escoles d’educació infantil i primària. Es va comunicar la decisió de tancar una línia de P-3 en una escola pública argumentant la davallada demogràfica. Aquesta decisió finalment no s’ha tirat endavant però podem tornar-nos a trobar amb la mateixa amenaça de cara a cursos propers. Creiem que el tancament de línies de P3 és una mesura inadequada atenent les especials característiques de la
nostra escola pública, caldria aprofitar aquesta davallada (que al llarg dels cursos, amb la gran quantitat d’incorporacions tardanes es compensa àmpliament) per establir ràtios de 18 infants a tots els centres (públics i privats-concertats). Amb aquesta mesura es permetria una millor atenció de l’alumnat i un repartiment equitatiu, durant el curs, dels alumnes d’incorporació tardana a tots els centres escolars del municipi.

La segona decisió afecta a la secundària on, a causa de la forta pressió demogràfica, el curs vinent augmenten dues línies a 1r d’ESO. Salt té tres instituts públics 2 de tres línies i 1 de dues línies, aquest últim fortament estigmatitzat, tots ells amb manca d’espais. En l’actualitat no hi ha cap grup de secundària on es respecti la ràtio de 27 alumnes per
aula, tal com correspon als centres de màxima complexitat. Aquesta manca de respecte a la ràtio pactada té greus conseqüències, amb una forta conflictivitat a les aules i un alt percentatge d’alumnes que no es gradua. També cal tenir en compte que tenim una escola d’adults amb cinc grups de Graduat en Educació Secundària, on dels 151 alumnes de 16 a 20 anys matriculats, 42 són menors d’edat.

En relació a aquesta situació el Departament ha decidit incorporar els dos grups addicionals de 1r d’ESO als instituts de la ciutat que són actualment de tres línies convertint-los així en centres de grans dimensions (4 línies cadascun!). A aquests centres educatius, justos d’espais, se’ls ha proposat utilitzar aules dels centres escolars de primària més propers, també mancats d’espais, per desenvolupar-hi algunes classes, proposta del tot inadequada que no resoldria cap problema sinó que complicaria encara més la ja delicada situació dels mateixos. Per tant, no ho considerem una solució vàlida.

Pel que fa a la ubicació dels nous grups, des de la comunitat educativa del municipi creiem que un d’ells s’hauria d’incorporar al tercer institut per intentar igualar la situació amb els altres dos centres de secundària, demostrant així que s’aposta per igual per tots els centres educatius i que es fa un esforç per compensar el que es troba en una pitjor situació.

Considerem que cal pensar amb perspectiva de futur i no anar posant pedaços en un municipi complex com és Salt. Atès que el curs 2019-2020 seran necessàries encara una o dues línies més a secundària, i que això es mantindrà com a mínim durant els pròxims 8 anys, fins al curs 2025-26, per nosaltres es fa evident la necessitat d’un 4t institut a la vila. Amb aquest es mantindrien uns centres de secundària de dimensions mitjanes, on es podrien mantenir les ràtios establertes i un millor seguiment de l’alumnat durant tot el seu
itinerari formatiu de l’escolarització obligatòria.

També volem fer esment de la precària situació dels equipaments educatius: a Salt tenim dues escoles i un institut en barracons, aquest últim des del 2004. Aquest fet ha estat denunciat diverses vegades pel Síndic de Greuges de Catalunya, i per les associacions de mares i pares dels centres afectats. La priorització en la construcció d’edificis escolars hauria de tenir en compte la complexitat educativa del territori i les repercussions socials que se’n poden derivar si no es fa efectiva.

Precisament aquest any a proposta de la Plataforma per l’educació Salt’educa, l’Ajuntament s’ha implicat en l’elaboració d’un Pla Educatiu de Ciutat a partir d’una diagnosi prèvia. Aquest estudi pretén afavorir que es prenguin decisions a diferents nivells per millorar la situació educativa del municipi, objectiu que no podrem afrontar sense la implicació real del Departament d’Ensenyament. I, ara per ara, per tot el que hem exposat, se’ns fa difícil pensar que anem en la mateixa direcció.

Salt necessita una mirada especial i diferenciada si volem fer efectiva l’equitat i la igualtat d’oportunitats per a tots els nens i les nenes del nostre país. Estem cansades d’una situació que fa molts anys que es perpetua i en la qual la insuficient inversió, previsió i planificació del Departament d’Ensenyament hi tenen molt a veure. Per això és la nostra responsabilitat denunciar-ho mostrant la unitat de mestres, famílies, professors, infants i joves i entitats del tercer sector per fer-hi front. Sabem que tots els estaments polítics són més que
coneixedors de la SINGULARITAT de la situació, però tot i així no es percep una voluntat ferma de revertir-la. Una explicació d’aquesta manca de voluntat seria el fet que la major part de famílies d’aquests centres no tenen possibilitat real de queixar-se, ni “dret a vot”. Aquest racisme institucional afecta de manera global al nostre poble, afavorint la segregació i evitant la cohesió social del municipi.

Així doncs les associacions, entitats i col·lectius signants demanem que:

● Es faci una planificació educativa compartida, aprofitant i posant en valor la comunitat educativa organitzada del territori i fent d’aquest treball conjunt una singularitat positiva per Salt.
● Que s’aprofiti la davallada demogràfica per baixar les ràtios de tots els centres eductius tant públic com privats-concertats, i que no es torni a proposar el tancament de cap línia.
● S’incorpori una de les línies addicionals de 1r d’ESO a l’institut Salvador Sunyer i Aimerich, amb la inversió en l’equipament necessari (1 barracó més) per tal d’igualar-ne l’oferta amb els altres dos instituts i demostrar que es treballa per eradicar la seva estigmatització.
● Es treballi conjuntament Ajuntament de Salt i Departament d’Ensenyament per facilitar la millora dels equipament educatius de la Vila i la construcció dels nous tenint en compte la repercussió social que se’n deriva. Ens cal un quart institut ja!
● Es reconegui la SINGULARITAT de Salt amb mesures particulars i una legislació especial.

EL FUTUR DE CATALUNYA TAMBÉ SÓN ELS INFANTS DE SALT

AGENTS ORGANITZADORS:
Coordinadora d’AMPA i Plataforma per l’educació Salt’educa

AGENTS SUBSCRITS:
AFA Les Arrels, AMPA EB El Lledoner, AMPA Gegant del Rec, AMPA Les Deveses, AMPA Salvador Espriu, AMPA Salvador Sunyer , AMPA Silvestre Santaló, Canviem Salt, Casal dels Infants, CFA Les Bernardes, Escola El Gegant del REC, Escola El Veïnat, Escola La Farga, Fundació Ser.Gi, IPS-CUP, MRP Girona.

Manifest

Manifestmaig2018