EXTRAESCOLARS 2023 – 2024

Us presentem la proposta d’activitats EXTRAESCOLARS d’aquest curs 2023-2024.

En el formulari trobareu tota la informació sobre les diferents activitats, horaris i preus.

Com sempre, les activitats externes (judo i piscina) són exclusives per socis de l’AFA i per la resta els socis tenen matrícula gratuïta.

Tancarem les preinscripcions el dia 01 d’ Octubre.

  ACTIVITAT A LA QUE S’INSCRIU:

  FUTBOL (de 3r a 6e) : 75€/Any SOCIS AFA , 90€/Any Famílies NO AFA

  Mínim 10 participants, màxim 15

  FUTBOL (dimarts de 16:30 a 17:30)


  BÀSQUET (de 1r a 6e) : 75€/Any SOCIS AFA , 90€/Any Famílies NO AFA

  Mínim 10 participants, màxim 15

  BÀSQUET (divendres de 16:30 a 17:30)


  MULTIESPORT (de I5 a 2n) : 75€/Any SOCIS AFA , 90€/Any Famílies NO AFA

  Mínim 10 participants, màxim 15

  MULTIESPORT (divendres de 16:30 a 17:30)


  D’acord amb allò que s’estableix al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d´abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a al lliure circulació d'aquestes (RGPD) i a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, L’AFA Les Arrels manifesta que les dades contingudes en el present document formaran part dels seus fitxers d’ús intern i que s’utilitzaran únicament per tal de gestionar l’activitat extraescolar a la que s’inscriu.