Extraescolars 2019-2020

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ PISCINA

Omplir només en el cas d’inscripció a piscina:

Al·lèrgies a la pell? SINO

Utilitza bombolleta? SINO

ACTIVITAT A LA QUE S’INSCRIU:

PISCINA (marcar horari prioritari amb una x):

Dilluns: 17:3018:30
Dimarts: 17:3018:30
Dimecres: 17:3018:30
Dijous: 17:3018:30
Divendres: 17:3018:30
Dissabte: 10:0011:0012:00

D’acord amb allò que s’estableix al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d´abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a al lliure circulació d'aquestes (RGPD) i a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, L’AFA Les Arrels manifesta que les dades contingudes en el present document formaran part dels seus fitxers d’ús intern i que s’utilitzaran únicament per tal de gestionar l’activitat extraescolar a la que s’inscriu.